Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2020

true-love
true-love
Czasem nie trzeba siły, by przy czymś trwać, czasem trzeba siły, by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzeblyski przeblyski
Sponsored post
feedback2020-admin
true-love
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— Happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprzeblyski przeblyski
true-love
Gdybym miał strzelać w niebo
Zawsze gdy zaczynam tęsknić
To posłałbym tam w górę
Więcej kulek im niż Nesquick
— Quebonafide - BUBBLETEA
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
true-love
8000 36c6 500
true-love
8715 bc67
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaprzeblyski przeblyski
true-love
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawrazliwa wrazliwa
true-love
true-love
3933 f69f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
true-love
2254 6bd9 500
Reposted fromcatarino catarino viaemptywardrobe emptywardrobe
true-love
Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
true-love
8042 ba66
Reposted fromcaraseen caraseen viaemptywardrobe emptywardrobe
true-love
9515 6df2
Reposted fromkarahippie karahippie viaemptywardrobe emptywardrobe
true-love
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaemptywardrobe emptywardrobe
true-love
7155 9f83
Jacek Podsiadło
Reposted fromhrafn hrafn viapoppyseed poppyseed
true-love
true-love
5675 3279 500
Reposted frompiehus piehus viaemptywardrobe emptywardrobe
7496 48fe 500
Reposted fromcroiea croiea viaemptywardrobe emptywardrobe
3075 d992 500

Ramon Casas. Jove decadent. 1899

Reposted fromcroiea croiea viaemptywardrobe emptywardrobe
7875 110a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...