Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

true-love
6602 b2d9
Bella Ciao.
Reposted byfotofob fotofob
true-love
4991 219e 500
true-love
3507 58e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
true-love
2407 874a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
true-love
8612 1370 500
Reposted fromxawery xawery viaprzeblyski przeblyski

January 17 2020

true-love
Wiem, że to dziecinne, ale uwierzcie mi, że jeśli człowiek ma okazję leżeć na podłodze i nie być przez nikogo widzianym, to na pewno będzie to robił.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
true-love
3755 4d5b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapoppyseed poppyseed
true-love
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
4485 9ac4 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
true-love
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
3614 d7ca
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viapoppyseed poppyseed
true-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl