Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2020

true-love
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
0800 d490 500
Reposted fromdancios dancios viawszystkodupa wszystkodupa
Sponsored post
feedback2020-admin
true-love
5749 fc77 500
Reposted fromexistential existential viasatyra satyra
true-love
4592 8d3c 500
Reposted frompengin pengin viaanecianow anecianow
true-love
0762 507c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaanecianow anecianow
true-love
1538 c1f6
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
true-love
true-love
0331 7a82 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow

May 07 2020

true-love
0246 9eb7 500
true-love
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
7127 faed 500
Mateja Petkovic
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viasatyra satyra
true-love
4198 d5c9 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasatyra satyra

May 04 2020

true-love

April 27 2020

true-love
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
true-love
7160 9e09 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
true-love

April 23 2020

true-love
2043 d102 500
Reposted fromdancios dancios viaSmerfMaruda SmerfMaruda
3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viathebelljar thebelljar
7610 a7b6 500
Reposted fromjustadream justadream viathebelljar thebelljar
true-love
Uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...