Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

true-love
5503 abb3 500
Reposted fromhagis hagis viaboli boli
true-love
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
true-love
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viaboli boli
true-love
9200 c134 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaboli boli
true-love
Reposted fromshakeme shakeme viaboli boli
true-love
8936 571d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaboli boli
true-love
2006 02fe
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viaboli boli
true-love
7067 c3ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli
true-love
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viaboli boli
true-love
2702 4779
Reposted fromhrafn hrafn viaboli boli
true-love
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaboli boli
true-love
8845 5dde 500
Reposted fromutoopia utoopia viaboli boli
true-love
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaboli boli
true-love
true-love
0502 8044 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
true-love
7250 5a2b 500
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
true-love
2216 7205
Reposted byslid0rhubarbrrkaesekuchengrovly

February 19 2020

true-love
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viadzony dzony
true-love
2570 e6b6
true-love
6848 5b0a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viasgrialux3 sgrialux3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl