Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2020

true-love
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
true-love
Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym miłość jest trochę marzeniem, a trochę towarem, trochę pragnieniem, a trochę przekleństwem. Jest wszystkim.
— Agnieszka Jucewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia
true-love
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
4050 5e4a 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
Reposted fromheima heima viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
4403 4869 500
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viafilmowy filmowy
3486 bf6b 500
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
true-love
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 02 2020

true-love
8322 435c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
true-love
Reposted fromPoranny Poranny viawrazliwa wrazliwa
true-love
true-love
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
true-love
7417 3135 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viasatyra satyra
true-love
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes viasatyra satyra
true-love
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viapoppyseed poppyseed
true-love
5491 55f1 500
Porto, Portugal
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapoppyseed poppyseed
true-love
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
Reposted fromaleander aleander viapoppyseed poppyseed
true-love
po naszym rozstaniu umyłam sobie głowę. kupiłam lakierki i trzy nowe kiecki. przez tydzień codziennie tańczyłam z innym chłopakiem i oglądałam głupie filmy. całymi godzinami łaziłam po parku i śmiałam się, gadałam do siebie. podskakiwałam, kiedy nikt nie widział. byłam wolna! kupowałam sobie lizaki i kolorowe pierniki, wpadałam do ludzi wesoła jak skowronek, jeździłam taksówkami, obcięłam włosy.
a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią.
— Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
Reposted fromcollarbones collarbones viapoppyseed poppyseed
true-love
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl