Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

true-love
4494 ab40 500
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
true-love
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
true-love
1906 1854 500
Reposted fromkita kita viagdziejestola gdziejestola
true-love
true-love
3020 67d1
true-love
0131 52ed
Reposted frommayhos mayhos viagdziejestola gdziejestola

October 18 2017

true-love
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viagdziejestola gdziejestola
true-love
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viagdziejestola gdziejestola
true-love
true-love
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
true-love
true-love
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
true-love
1168 d709
Reposted fromretaliate retaliate viakarmacoma karmacoma
0483 c465 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaanecianow anecianow
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaxmartii xmartii
true-love
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viachocolatebutik chocolatebutik
true-love
true-love
4335 deb0 500
Reposted fromdualistycznie dualistycznie viaxmartii xmartii
true-love
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl