Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

true-love
7980 ba31 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaprzeblyski przeblyski

April 24 2017

true-love
Reposted fromthebelljar thebelljar viahope24 hope24
true-love
8409 a545
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viahope24 hope24
true-love
8849 2e7f
true-love
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
true-love
0566 4180
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
true-love
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viaxmartii xmartii
6119 fe56

florhalmist:

F L O R H A L M I S T

Reposted fromtosiaa tosiaa
true-love
6132 a7f9
true-love
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viagdziejestola gdziejestola
true-love
1267 0bc0 500
High Hopes. Forever and ever.
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
1527 b5a4
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola

April 22 2017

true-love

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viachocolatebutik chocolatebutik
true-love
1732 247c 500
Reposted frommisiapa misiapa viachocolatebutik chocolatebutik
true-love
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viachocolatebutik chocolatebutik
true-love
6526 b6c7
Wroclaw, Poland
Reposted fromretaliate retaliate viaahora ahora

April 18 2017

true-love
7546 6866
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
true-love
2497 5a40 500
Reposted fromdecepcion decepcion viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl