Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

true-love
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
true-love
true-love
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapoppyseed poppyseed
true-love
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
true-love
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaxmartii xmartii
true-love
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
true-love
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
true-love
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa

July 25 2018

true-love
Zbliżenie z tym mężczyzną było jak kąpiel w basenie z rtęcią. Śmiertelnie niebezpieczne, a jednocześnie niczym dar od bogów.
— Karen Mack – 'Kochanka Freuda'
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa
true-love
2148 cd88 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
true-love
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
true-love
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viagdziejestola gdziejestola

July 17 2018

0486 7190 500
Reposted fromidiod idiod viakarmacoma karmacoma
true-love
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

July 08 2018

true-love

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

July 02 2018

true-love
3782 1a12 500
true-love
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska

June 03 2018

true-love
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl