Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

8906 dd39 500

ewkaphoto:

San River, Bieszczady, Poland

Reposted fromlifu lifu viagdziejestola gdziejestola
true-love
true-love

March 24 2017

true-love
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola

March 21 2017

0534 915d 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola

March 18 2017

5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
true-love
true-love
Dlaczego czułam się zawsze sama wśród ludzi? Zmuszałam się do kontaktów z nimi, prowadziły do tego okoliczności, ale mimo najlepszej woli strach zawsze zwyciężał i po krótkiej walce rzucałam się do ucieczki. Kiedy byłam znowu sama, ogarniały mnie zupełnie inne uczucia. Zaczynałam cierpieć z powodu samotności i opuszczenia i nie mogłam znieść myśli o tym, że przyjaciele dyskutują, bawią się, śmieją, dzielą się swoimi radościami i przyjemnościami. A przecież sama unikałam tych cudownych, czarodziejskich rejonów, bo wydawało mi się, że są otoczone drutem, przez który przepuszczono prąd elektryczny dla ochrony przed włamywaczami i że i tak nie będę mogła się dostać do środka. Że więc nie warto robić wysiłku. A przecież marzyłam o możliwie najintensywniejszym życiu, chciałam poznać prawdziwy smak życia, śmiać się i płakać, być całowaną na oczach wszystkich; dostawać kwiaty, chodzić pod rękę, patrzeć przez okno na ruch uliczny... 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viakarmacoma karmacoma

March 16 2017

true-love
true-love
I zapamiętaj, proszę, że miłość nie jest dworcową poczekalnią, do której o każdej porze dnia i nocy można wejść albo z niej wyjść.
— J.Borszewicz ‘Pomroki”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaprzeblyski przeblyski
true-love
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viakarmacoma karmacoma
4006 dfc0 500

rosegalfashion:

Attractive Bra For you @rosegalfashion 

free shipping worldwide

#rosegal.com

Reposted fromtosiaa tosiaa

March 12 2017

true-love
0106 fbf3
Reposted fromcreure creure viaavsom avsom
true-love
Play fullscreen
<3
Reposted byabsolutelyfuckingnotgotarinaavsomBloodEve99problems

March 11 2017

true-love
true-love
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viagdziejestola gdziejestola
true-love
0717 c118 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
true-love

March 08 2017

true-love
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
true-love
8946 812f 500
Reposted fromamelinowa amelinowa viapodkrawatem podkrawatem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl