Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

true-love
4802 3efb
true-love
przepłakane morze łez
ale teraz dobrze jest

raz na zachód, raz na wschód
absolutnie 
będę z tobą aż po grób
absolutnie 
doprowadzasz mnie do łez
absolutnie 
ale tak mi dobrze jest
— SORRY BOYS: ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

May 16 2019

true-love
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viaprzeblyski przeblyski
2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viaprzeblyski przeblyski
true-love
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaprzeblyski przeblyski

May 13 2019

true-love
9429 7605 500
Reposted fromhormeza hormeza viasatyra satyra
true-love
1872 c775 500
Reposted fromniente niente viawszystkodupa wszystkodupa

May 06 2019

true-love
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
true-love
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaprzeblyski przeblyski
true-love
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
true-love
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
true-love
2380 639f
4719 9ea6 500
Reposted fromjacie jacie viaprzeblyski przeblyski
true-love
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaprzeblyski przeblyski
true-love
5751 ed74 500
Reposted fromhormeza hormeza viaprzeblyski przeblyski
true-love
9881 1b0e
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
true-love
true-love
7907 c15a
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa

February 07 2019

true-love
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl