Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

0486 7190 500
Reposted fromidiod idiod viakarmacoma karmacoma
true-love
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

July 08 2018

true-love

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

July 02 2018

true-love
3782 1a12 500
true-love
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska

June 03 2018

true-love
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
1772 f246 500
Reposted fromstroschek stroschek viawszystkodupa wszystkodupa
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viaxmartii xmartii
true-love
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
true-love
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viasmacznazupka smacznazupka
true-love
2805 ae6b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasmacznazupka smacznazupka
true-love
true-love
8383 529e
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

May 30 2018

true-love
5362 36ae 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viawszystkodupa wszystkodupa
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaxmartii xmartii

May 22 2018

true-love
2916 1279 500
true-love
  for bad days and good days forever
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl