Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

true-love
.. spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski, Małgorzata Domagalik, '188 dni i nocy'
true-love
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
true-love
true-love
true-love
true-love
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
true-love
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaprzeblyski przeblyski
true-love
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viaprzeblyski przeblyski
true-love
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viaprzeblyski przeblyski
true-love
1470 cdc3 500
Reposted fromonlyman onlyman viaprzeblyski przeblyski

February 03 2019

true-love
true-love
4243 652e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne
true-love
0916 c571
Reposted fromwildatheart wildatheart vialaparisienne laparisienne
true-love
3115 f80d 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
true-love
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
1362 8a30 500

Wroclaw, Poland (by Dominik Minkus)

true-love
true-love
Już o nic się nie martw. Zaufaj swojemu przeznaczeniu.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viaanecianow anecianow
true-love
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl