Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

true-love
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson

October 30 2019

true-love
straciłam Cię...
— M
true-love
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
3267 8b0b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaanecianow anecianow
true-love
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski "Miłość Miłość"

July 24 2019

true-love
6715 bd3e 500
Reposted fromnenya nenya viagdziejestola gdziejestola

July 05 2019

true-love
4802 3efb
true-love
przepłakane morze łez
ale teraz dobrze jest

raz na zachód, raz na wschód
absolutnie 
będę z tobą aż po grób
absolutnie 
doprowadzasz mnie do łez
absolutnie 
ale tak mi dobrze jest
— SORRY BOYS: ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

May 16 2019

true-love
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viaprzeblyski przeblyski
2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viaprzeblyski przeblyski
true-love
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaprzeblyski przeblyski

May 13 2019

true-love
9429 7605 500
Reposted fromhormeza hormeza viasatyra satyra
true-love
1872 c775 500
Reposted fromniente niente viawszystkodupa wszystkodupa

May 06 2019

true-love
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
true-love
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaprzeblyski przeblyski
true-love
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
true-love
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
true-love
2380 639f
4719 9ea6 500
Reposted fromjacie jacie viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl