Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

true-love
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapoppyseed poppyseed
true-love
0112 4081
Reposted fromrol rol viaxoxou xoxou
true-love

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapoppyseed poppyseed
true-love
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viapoppyseed poppyseed

October 24 2018

true-love
0441 80e4 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viacytaty cytaty
true-love
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viaemptywardrobe emptywardrobe

July 26 2018

true-love
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
true-love
true-love
true-love
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapoppyseed poppyseed
true-love
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
true-love
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaxmartii xmartii
true-love
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
true-love
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
true-love
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa

July 25 2018

true-love
Zbliżenie z tym mężczyzną było jak kąpiel w basenie z rtęcią. Śmiertelnie niebezpieczne, a jednocześnie niczym dar od bogów.
— Karen Mack – 'Kochanka Freuda'
Reposted fromwetryagain wetryagain viasmutnazupa smutnazupa
true-love
2148 cd88 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
true-love
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
true-love
0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl